Шуурхай мэдээ

Сурталчилгаа байрлуулах


www.MMNews.mn сайтад мэдээлэл, сурталчилгаа байршуулах үнэ, тариф
 
МЭДЭЭНИЙ ТӨРӨЛ
ҮНДСЭН ҮНЭ
ТАЙЛБАР
Онцлох мэдээ (нүүрэнд)
300 000₮
Нэг өдрийн турш зураг, текст мэдээ
Шинэ мэдээ (халуун сэдэв)
100 000₮
Нэг өдрийн турш зураг, текст мэдээ
Фото, видео мэдээ
100 000₮
Нэг өдрийн турш зураг, видео, текст мэдээ
 
 
БАННЕРЫН ДУГААР
БАННЕРЫН ХЭМЖЭЭ
ҮНЭ/ӨДРӨӨР/
ХАРАГДАХ БАЙДАЛ
СОЛИГДОЛТ
A
369x130
100 000₮
Зураг, Флаш
2
B
369x130
100 000₮
Зураг, Флаш, видео
2
C
370x339
80 000₮
Зураг, Флаш, видео
2
D
370x339
80 000₮
Зураг, Флаш
2
 

 

ХОЛБОО БАРИХ УТАС:  99503250